Verhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen : Nieuwe tarieven

Met ingang van het aanslagjaar 2025 zal het vermeerderingspercentage voor onvoldoende voorafbetalingen worden verhoogd naar 9%. Deze wijziging geldt zowel voor vennootschappen als voor eenmanszaken.

Voor vennootschappen betekent dit een stijging van 6,75% naar 9,00%, terwijl voor eenmanszaken het percentage zal verdubbelen van 4,50% naar 9,00%. Het belang van tijdige voorafbetalingen is daarmee groter dan ooit tevoren!

Het voorafbetalingssysteem omvat vier schijven, elk met een driemaandelijkse vervaldatum. Let op: dit is de datum waarop de betaling bij de Administratie moet zijn ontvangen, niet de uiterlijke datum waarop u de betaling kunt uitvoeren. Het loont om zo vroeg mogelijk voorafbetalingen te doen:

  • VA1: Deadline 10/04/2024: 12% belastingvoordeel
  • VA2: Deadline 10/07/2024: 10% belastingvoordeel
  • VA3: Deadline 10/10/2024: 8% belastingvoordeel
  • VA4: Deadline 20/12/2024: 6% belastingvoordeel

Door tijdig voldoende voorafbetalingen te doen in de eerste schijven, kunt u een voordeel behalen dat groter is dan de verhoging van 9%. Dit betekent dat u in die schijven niet het volledige bedrag aan belastingen hoeft te betalen om de verhoging te vermijden.

Voor vennootschappen met een boekjaar dat niet eindigt op 31 december gelden andere data voor de vier schijven. Voor hen moeten voorafbetalingen worden gedaan uiterlijk op de tiende dag van de vierde, zevende, tiende en twintigste dag van de laatste maand van het boekjaar.

De vrijstelling voor verhogingen voor nieuwe vennootschappen en zelfstandigen gedurende hun eerste drie boekjaren blijft behouden.

Betaalgegevens: U kunt de betaling uitvoeren aan: Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen BE61 6792 0022 9117

Met uw eigen unieke gestructureerde mededeling. Kent u deze niet? Dan kunt u deze zelf bekijken op: https://financien.belgium.be/nl/gestructureerde-mededeling

De gestructureerde mededeling blijft altijd hetzelfde.

U kunt deze voorafbetalingen ook rechtstreeks via Myminfin uitvoeren.

Indien u reeds een advies voorafbetalingen van ons heeft ontvangen, kunt u deze blijven opvolgen. Verwacht u echter grote wijzigingen die u nog niet aan ons heeft doorgegeven? Neem dan zeker contact met ons op, zodat wij uw advies kunnen aanpassen. Als uw verwachtingen voor dit jaar in lijn liggen met het vorige boekjaar, kunt u de voorafbetalingen baseren op de belastingen van vorig jaar.

Bij verdere vragen, aarzel niet om contact op te nemen !

Verhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen : Nieuwe tarieven
Tagged on: