Uitbreiding van Registratieverplichting bij Arbeidsactiviteiten: Wat verandert er vanaf 1 april 2024?

Vanaf 1 april 2024 zullen werkzaamheden op bouwplaatsen en onderhouds- en/of reinigingsactiviteiten van onroerende goederen elektronisch geregistreerd moeten worden. Deze verplichte aanwezigheidsregistratie geldt voor alle natuurlijke personen, ongeacht hun status (werknemers, zelfstandigen, onderaannemers, etc.).

Het doel van deze registratie is om de veiligheid op de arbeidsplaats te verbeteren en misstanden zoals zwartwerk en schijnzelfstandigheid tegen te gaan.

De registratie moet plaatsvinden via een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem of een andere gelijkwaardige registratiewijze. De vereisten voor deze alternatieve registratiewijze zullen bij Koninklijk Besluit worden bepaald.

Wat betreft de gegevens die geregistreerd moeten worden, omvatten deze onder andere de identificatie van de persoon, het adres van de arbeidsplaats, de hoedanigheid van de persoon op de arbeidsplaats, en de tijden van aankomst, vertrek en rustpauzes.

Aannemers hebben verplichtingen met betrekking tot het gebruik en ter beschikking stellen van het registratiesysteem aan hun werknemers en onderaannemers.

Sancties voor niet-naleving van de voorschriften omvatten administratieve of strafrechtelijke geldboetes, afhankelijk van de ernst van de overtreding en het aantal betrokken werknemers.

Hoewel de wetgeving van kracht wordt vanaf 1 april 2024, zal er een overgangsperiode zijn zonder sancties tot 30 juni 2024. De online dienst “Check In and Out at Work” is beschikbaar vanaf 1 januari 2024 voor registratie, maar de verplichting tot registratie treedt pas op 1 april 2024 in werking.

Heeft u hier nog vragen over ? Neem dan zeker en vast contact op met uw sociaal secretariaat.

Uitbreiding van Registratieverplichting bij Arbeidsactiviteiten: Wat verandert er vanaf 1 april 2024?
Tagged on: