Nieuwe Investeringssystemen: Een Overzicht van de Hervormingen vanaf 2025

Op 1 januari 2025 ondergaat het investeringslandschap een ingrijpende verandering met de invoering van een volledig hervormd systeem. Deze transformatie brengt een meer gedifferentieerde aanpak met zich mee, met drie specifieke investeringsaftrekken die van toepassing zijn op verschillende sectoren en types bedrijven.

De Basisaftrek

Een van de hoekstenen van dit nieuwe systeem is de basisaftrek, die vanaf 1 januari 2025 op 10% wordt vastgesteld. Echter, voor investeringen in digitale vaste activa, wordt dit percentage verdubbeld, waardoor een krachtige stimulans wordt geboden voor bedrijven die investeren in digitale transformatie. Het is echter belangrijk op te merken dat deze investeringsaftrek uitsluitend van toepassing blijft op eenmanszaken en kleine vennootschappen.

De Thematische Aftrek

Een ander belangrijk aspect van de hervormingen is de introductie van de thematische aftrek, die bedrijven aanmoedigt om te investeren in sectoren die cruciaal zijn voor duurzame ontwikkeling. Onder deze aftrek vallen investeringen in hernieuwbare energie en andere milieuvriendelijke initiatieven. De exacte specificaties van deze investeringen zullen worden verduidelijkt door middel van een Koninklijk Besluit, waardoor bedrijven duidelijkheid krijgen over de toepassingsgebieden van deze aftrek.

De Technologie-Aftrek

Een derde pijler van de hervormingen is de technologie-aftrek, die een breder scala aan investeringen omvat en de bestaande investeringsaftrek voor octrooien en milieuvriendelijke initiatieven vervangt. Deze aftrek bedraagt 13,50% voor eenmalige investeringen en 20,50% voor gespreide investeringen die vanaf 1 januari 2025 worden gedaan. Dit biedt bedrijven een financiële prikkel om te investeren in innovatieve technologieën en duurzame oplossingen.

Overige Belangrijke Veranderingen

Naast de introductie van nieuwe aftrekken zijn er ook enkele andere belangrijke veranderingen. Een nieuwe lijst van investeringen die uitgesloten zijn van de investeringsaftrek wordt geïntroduceerd, wat in wezen een uitbreiding is van de bestaande lijst. Dit zal bedrijven helpen bij het identificeren van welke investeringen in aanmerking komen voor de verschillende aftrekken. Bovendien blijft de overdraagbaarheid van de investeringsaftrek behouden, zij het met enkele nuances. Eenmanszaken behouden hun onbeperkte overdraagbaarheid, terwijl vennootschappen een beperkte overdraagbaarheid van één jaar hebben.

Nog vragen ? Aarzel niet om contact op te nemen !

Nieuwe Investeringssystemen: Een Overzicht van de Hervormingen vanaf 2025
Tagged on: