Hervorming van de 80%-regel voor uw aanvullend pensioen

Recente hervormingen hebben de berekening van de 80%-regel met betrekking tot aanvullende pensioenen gewijzigd. Een cruciale factor in deze berekening is het wettelijke pensioen. Voorheen konden bedrijfsleiders met een zelfstandige status hun wettelijke pensioen forfaitair schatten op 25% van hun bruto jaarloon. Nu is echter een meer proportionele berekeningsmethode vereist, waarbij rekening wordt gehouden met:

  • Het tijdstip waarop de loopbaanjaren werden vervuld (vóór of vanaf 2021).
  • Het sociale statuut gedurende de loopbaanjaren.

Hieronder volgt een beknopt overzicht van de belangrijkste punten met betrekking tot de 80%-regel:

  1. Berekening bij pensionering: Bij pensionering wordt gekeken naar de som van het wettelijke pensioen en het aanvullende pensioen, uitgedrukt als een jaarlijkse rente.
  2. Limiet voor bedrijfsleiders: Bedrijfsleiders mogen het totale pensioeninkomen (wettelijk pensioen plus aanvullend pensioen) niet hoger laten zijn dan 80% van hun laatste normale bruto jaarbezoldiging.
  3. Limiet voor zelfstandigen: Zelfstandigen in natuurlijke personen (VAPZNP) mogen het totale pensioeninkomen niet hoger laten zijn dan 80% van het gemiddelde belastbare beroepsinkomen van de drie voorgaande kalenderjaren.
  4. Geen invloed op VAPZ-overeenkomsten: De 80%-regel heeft geen impact op de berekening van het bijdrageplafond voor Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) overeenkomsten.
  5. Inclusief alle aanvullende pensioenplannen: Alle aanvullende pensioenplannen waarbij de persoon is aangesloten, zowel als werknemer als zelfstandige, worden meegerekend bij de berekening.
  6. Uitsluiting van pensioensparen en langetermijnsparen: De 80%-regel heeft geen invloed op de derde pensioenpijler, zoals pensioensparen en langetermijnsparen.

Bij verdere vragen over uw aanvullende pensioenen kunt u altijd contact opnemen met uw verzekeringsmakelaar voor meer informatie.

Hervorming van de 80%-regel voor uw aanvullend pensioen
Tagged on: