Hervorming van de flexijobs

Wie kan een flexijob uitoefenen ? 

Een flexi-job betekent dat je op een fiscaal gunstige manier extra kunt werken naast je hoofdjob, maar er zijn regels aan verbonden. Je moet al minstens 4/5 van een voltijdse baan hebben in het kwartaal voordat je begint met de flexi-job. Als je van voltijds naar 4/5de gaat, kun je geen flexi-job doen voor het huidige kwartaal en het volgende. Ook gepensioneerden kunnen onder bepaalde voorwaarden extra geld verdienen met een flexi-job.

In welke sectoren is een flexijob mogelijk ? 

Flexi-jobs zijn alleen toegestaan in bepaalde sectoren, maar vanaf 1 januari 2024 zijn er meer mogelijkheden, vooral in de evenementensector. Als je in die sector wilt werken, moet de hoofdactiviteit van het bedrijf overeenkomen met specifieke codes. Ook moet je werk direct verband houden met het organiseren van evenementen.

Er is nu ook een “opt-in en opt-out” regeling. Dit betekent dat sociale partners kunnen beslissen om flexi-jobs wel of niet toe te staan.

Werkgevers moeten ook letten op een nieuw verbod: werknemers met een 4/5de tewerkstelling mogen geen flexi-job doen bij een bedrijf dat verbonden is met hun hoofdwerkgever.

Hoe wordt het loon bepaald ?

De werkgever moet de flexi-jobwerknemer betalen volgens het loon dat gangbaar is in de sector. Behalve in de horecasector. Als er geen standaard loon is voor die sector, moet de werkgever het gewaarborgd minimumloon betalen. Ook moet er 7,67% vakantiegeld worden toegevoegd.

Er is wel een maximum: het totale loon, inclusief extra’s, mag niet meer zijn dan 150% van het basisloon.

Werknemers hoeven geen persoonlijke sociale bijdragen te betalen. En wat belastingen betreft, krijgen niet-gepensioneerde flexi-jobwerknemers een belastingvrijstelling tot €12.000 per jaar. Voor gepensioneerden geldt deze limiet niet, maar het is belangrijk dat ze de regels controleren voor extra inkomen.

Sinds 1 januari 2024 moeten werkgevers een hogere bijdrage betalen, namelijk 28% in plaats van 25%.

We concluderen dat het systeem een aantal mogelijkheden om flexi-job tewerk te stellen heeft toegevoegd, maar het systeem er in het algemeen wel een stukje ingewikkelder op is geworden. 

Als u vragen heeft, kunt u steeds bij een sociaal secretariaat ten rade gaan. 

Hervorming van de flexijobs
Tagged on: