Extra bijlage aan de aangifte vennootschapsbelasting : Modelformulier 270 MLH

Het modelformulier Nr. 270 MLH, genaamd “meldplicht (huur)vergoedingen onroerend goed,” is een document dat door de FOD Financiën werd uitgegeven en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit formulier dient als een verplichte bijlage bij de aangifte in de inkomstenbelasting die kosten voor huur van onroerende goederen als aftrekbare beroepskost inbrengen.

Het doel van dit formulier is om de belastingdienst informatie te verschaffen over huurinkomsten of vergoedingen voor onroerend goed, zodat deze inkomsten correct kunnen worden belast volgens de Belgische belastingwetgeving. Het invullen en indienen van dit formulier is verplicht voor alle eenmanszaken en vennootschappen die dergelijke kosten inbrengen.

Wij zullen dit extra verplichte document voor u invullen en met de aangifte meesturen. Belangrijk hiervoor is uiteraard dat wij over de nodige gegevens beschikken.

Huurt u een onroerend goed en bezorgde u ons hiervoor nog niet de huurovereenkomst ? Gelieve dit dan zo spoedig mogelijk in orde te brengen.

Extra bijlage aan de aangifte vennootschapsbelasting : Modelformulier 270 MLH
Tagged on: