Een CommV of een BV: Wat zijn de verschillen ?

Bij het oprichten van een vennootschap wordt vaak de afweging gemaakt tussen een commanditaire vennootschap ( hierna CommV ) en besloten vennootschap ( hierna BV ). 

Maar wat zijn nu eigenlijk precies de grootste verschillen? 

CommV : 

 • 1. Minimaal twee aandeelhouders: Een commanditaire ( = stille ) vennoot en een gecommanditeerde vennoot
  • De gecommanditeerde vennoot is onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap
  • De commanditaire vennoot geniet van aansprakelijkheid beperkt tot zijn/haar inbreng
 • 2. De opmaak van een financieel plan is niet verplicht doch aangeraden. Er dient geen notaris te worden aangesteld voor de oprichting, die bijgevolg goedkoper is dan bij een bv. 
 • 3. Er is geen neerleggingsplicht van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België 

BV : 

 • 1. Eén aandeelhouder is voldoende
 • 2. Vrijheid om categorieën van aandelen te kiezen: Niet elke aandeel heeft automatisch één stem. 
 • 3. Beperkte aansprakelijkheid voor de schulden van de vennootschap (noot : oprichtersaanprakelijkheid)
 • 4. Financieel plan bij oprichting is verplicht
 • 5. Publicatieplicht van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België 

Belangrijk bij de oprichting van een vennootschap is het contacteren van uw Accountant voor een advies op maat !

Nog vragen ? Aarzel niet om contact op te nemen.

Een CommV of een BV: Wat zijn de verschillen ?
Tagged on: