Leasing of renting : Aankoopoptie lichten in 2024, wat dan fiscaal ?

Als u een leasing- of rentingcontract hebt afgesloten voor 1 juli 2023, dan ontsnapt die auto nog nipt aan de geleidelijke afschaffing van de aftrek van de kosten vanaf 1 januari 2025.

Maar wat als uw leasing- of rentingovereenkomst eindigt na 1 juli 2023 en dan een aankoopoptie licht ?

Het zijn de oude fiscale regels, op moment van ondertekening van de leasing- of rentingovereenkomst die blijven gelden. Het is door de minister bevestigt dat het lichten van de optie niet beschouwd wordt als een nieuwe aankoop en dus geen impact heeft op de fiscale regels.

Nog vragen ? Neem gerust contact op !

(Parl. vr. nr. 1111, Vermeersch, 06.07.2022)

cfr. Tips & Advies , Jaargang 16 – n°12

Leasing of renting : Aankoopoptie lichten in 2024, wat dan fiscaal ?
Tagged on: