Diensten

Boekhouding

Wij verwerken (of helpen u met het verwerken van) alle boekhoudkundige stukken (aan- en verkoop, bank- en kasdocumenten) van uw onderneming, conform de geldende wetgeving. Op deze manier kan u uw energie volledig toespitsen op het realiseren van uw doelen binnen uw onderneming.

Fiscaliteit

Wij zorgen ervoor dat uw onderneming steeds tijdig in orde is met het vervullen van al haar fiscale verplichtingen. Niet alleen zorgen wij ervoor dat u niet aan deze deadlines moet denken, wij zorgen er ook voor dat uw volledig dossier fiscaal geoptimaliseerd wordt binnen het kader van de wetgeving.

Advies

Wij begeleiden u bij elke stap in uw leven als ondernemer. Van oprichting van eenmanszaak of vennootschap, over groei en overnames, tot stopzetting en vereffening. Tevens kan u naast fiscaal advies bij ons ook terecht voor juridisch, sociaal en financieel advies, alsook voor successie- en vermogensplanning. Hierin werken wij steeds in volledige onafhankelijkheid, zodat uw belangen steeds voorop staan. Voor zeer complexe materies kunnen wij beroep doen op een netwerk van diverse specialisten zoals (fiscale) advocaten, notarissen, revisoren, …
Dankzij onze opgebouwde ervaring binnen diverse sectoren, zijn wij in staat om elke ondernemer, eenmanszaak, (medisch) vrij beroep, KMO of grote onderneming op elk moment snel en adequaat te adviseren en te ondersteunen in zijn of haar bedrijfsvoering.

Digitalisering

Als ondernemer wordt u dagelijks geconfronteerd met het huidige klimaat van doorgedreven digitalisering. Wij helpen u graag verder met de digitalisering van uw administratie, boekhouding, en andere onderdelen van uw onderneming.