accountant

Uitbreiding van Registratieverplichting bij Arbeidsactiviteiten: Wat verandert er vanaf 1 april 2024?

Vanaf 1 april 2024 zullen werkzaamheden op bouwplaatsen en onderhouds- en/of reinigingsactiviteiten van onroerende goederen elektronisch geregistreerd moeten worden. Deze verplichte aanwezigheidsregistratie geldt voor alle natuurlijke personen, ongeacht hun status (werknemers, zelfstandigen, onderaannemers, etc.). Het doel van deze registratie isRead more